Geïnformeerde toestemming

Je instemming geven voor het beveiligd delen van gezondheidsgegevens

In je leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Zij kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen. Door toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kan u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

  1. via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
  2. via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

 

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.